Bernat Antràs ponencia en la II JORNADA ASNALA- FORELAB II Jornada ASNALA-Forelab_ BERNAT ANTRÀS

Bernat Antràs ha intervenido como ponente a la II JORNADA ASNALA- FORELAB  en Barcelona.