COMENTARIS A LA LLEI 12/2022, DE 30 DE JUNY, DE REGULACIÓ PER A L'IMPULS DELS PLANS DE PENSIONS D'OCUPACIÓ, PER LA QUAL ES MODIFICA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE REGULACIÓ DELS PLANS I FONS DE PENSIONS, APROVAT PEL REIAL DECRET LEGISLATIU 1 /2002, DE 29 DE NOVEMBRE.
06 juliol 2022

COMENTARIS A LA LLEI 12/2022, DE 30 DE JUNY, DE REGULACIÓ PER A L'IMPULS DELS PLANS DE PENSIONS D'OCUPACIÓ, PER LA QUAL ES MODIFICA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE REGULACIÓ DELS PLANS I FONS DE PENSIONS, APROVAT PEL REIAL DECRET LEGISLATIU 1 /2002, DE 29 DE NOVEMBRE.

deco-blob-2 decoration
Millora les teves Relacions Laborals
Contacta amb nosaltres
Icon For Arrow-up