Orígens del Despatx

El Sr. Antonio Antràs de Togores, qui va néixer el 8 de gener de 1909, era treballador de la CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA i l'any 1939, en concloure la guerra civil, es va reintegrar al seu lloc de treball.

L'any 1940, l'INSTITUT NACIONAL DE PREVISIÓ (INP) va demanar la col·laboració de la CAIXA DE PENSIONS per a poder crear una delegació a Barcelona i, aquesta, li va cedir la planta baixa d'un edifici contigu que era de la seva propietat al carrer Junqueras núm. 2. De la mateixa forma, l'INP també li va demanar la “cessió” d'alguns dels seus treballadors per encetar les seves activitats i, entre ells, es va adscriure voluntàriament el Sr. Antonio Antràs.

Gràcies a la seva gestió com a treballador de l'INP, el Sr. Antràs va tenir l'oportunitat de conèixer i formar-se en l'administració de les inèdites cobertures de previsió social que s'estaven implementant aquell any (les primeres pensions de jubilació, subsidi de maternitat, malaltia, accidents, etc.)

Des de la seva vinculació a l'INP, el Sr. Antràs va poder constatar que existia un alt grau d'inexperiència per part de les empreses en els nous tràmits i burocràcia que comportava la implantació de les assegurances socials (altes, baixes, declaracions mensuals, comunicats d'accident i malaltia, etc.) i això li va portar a la idea de crear una assessoria per a la gestió d'aquells nous assumptes.

Seguidament, l'any 1945, va desvincular-se de l'INP i va reingressar a la CAIXA, compatibilitzant-ho amb la creació de la primera versió del BUFET, el qual consistia en una oficina de tan sols 50 m² al carrer Amadeo Vives núm. 3, al mateix edifici on s'havia creat l'Escola Sociarcelona.

El Sr. Antonio Antràs havia cursat la carrera de Graduats Socials, la qual el va habilitar per realitzar aquests tipus d'assessories i gestions, i va ser uns dels primers col·legiats del COL·LEGI DE GRADUATS SOCIALS de Barcelona, d'on va ser vicepresident de la primera Junta de Govern.

Aquest petit local del carrer Amadeo Vives on exercia pluriocupat l'assessorament del bufet amb la CAIXA DE PENSIONS aviat es va quedar petit. L'any següent, el 1946, es va traslladar al quart pis del carrer Mallorca núm. 297, on va llogar mitja planta (d'uns 150 m²) i a on va consolidar les activitats d'assessorament i gestions acompanyat d'una plantilla d'administratius que superava la desena.

L'any 1960, el senyor José Mª Antràs Badía (el seu fill) es va incorporar a la direcció del bufet després de Llicenciar-se en Dret, qui va aportar a la branca de gestió i assessorament del Despatx la branca del contenciós laboral, generant una nova fase de creixement en la qual es va anar prioritzant l'assessorament i l'assistència legal (sempre en matèria laboral i de seguretat social) sobre la gestió. Això va obligar a buscar una nova ubicació l'any 1970, quan es van adquirir dues plantes d'un edifici d'oficines de nova construcció situat en el núm. 111 del carrer Enrique Granados (uns 250 m²) en la qual es va situar el bufet fins a l'any 1982.

L'expansió del Despatx va exigir la incorporació de nous Advocats, per la qual cosa els dos pisos del carrer Enrique Granados van resultar insuficients. L'any 1981, el Sr. José Mª Antràs va adquirir el pis principal de l'emblemàtica CASA THOMAS al carrer Mallorca núm. 293 (adjacent a l'anterior ubicació al núm. 297), de 600 m², on posteriorment es va traslladar el despatx l'any següent després d'una rehabilitació completa per adaptar-se a l'activitat del negoci. Actualment aquesta és la seu principal de la firma, on el 2021 es va afegir el lloguer del pis 1r - 1a de la mateixa casa, ampliant així fins a un total de 1000 m² on poder ubicar l'equip de professionals del despatx.

D. José Mª Antràs Badía
D. José Mª Antràs Badía
Millora les teves Relacions Laborals
Contacta amb nosaltres
Icon For Arrow-up