L’equip

Jose Mª Antràs Badia

       Socio y Presidente del Cons. Adm.

Idiomes: Catalán, Castellano, Francés e Italiano
Formació:
 • Licenciatura de Derecho (Universidad de Barcelona) 1955-56 / 1960-61.
 • Abogado en ejercicio desde 1960 en los Iltres. Colegios de Barcelona y Madrid.
Incorporació: 1.960
Posició actual: Socio y Presidente del Cons. Adm.

Càrrecs, reconeixement i premis:

 • Diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona (1976 hasta 1980) (Tesorero).
 • Decano del Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona. (Desde 1.986 hasta 1.989).
 • Presidente del “Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña” (1988).
 • Vicepresidente del “Consejo General de la Abogacía Española” (1986 hasta 1989).
 • Fundador y ex-Presidente de la “Federación de Colegios de Abogados de Europa)” antigua “Conference des Grands Barreaux de la Comunauté Europeenne”.
 • Fundador del Tribunal Arbitral de Barcelona (1988).
 • Fundador y Consejero de la “Caja de los Abogados de Cataluña” (1979) y Vicepresidente desde el año 1999.
 • Presidente de la Mutua de los Abogados de Cataluña (1.977-1.986).
 • Presidente de la “Federación de Mutualidades de Cataluña” (1995 – 1999)
 • Vicepresidente de la “Confederación Española de Mutualidades” y responsable de relaciones internacionales (1995 – 1999).
 • Consejero de la “Mutualidad General de Previsión de la Abogacía Española” desde el año 1976, y Vicepresidente desde el año 2004.
 • Miembro de la junta directiva del F.C. Barcelona (1989 a 2000), como secretario y portavoz.
 • Presidente de la Agrupación de Decanos eméritos los colegios de Abogados de Cataluña (2013)
 • Medalla de la Mutua de los Abogados de Cataluña.
 • Medalla al Mérito mutualista.
 • Cruz distinguida de primera clase de la orden de San Raimundo de Peñafort.
 • Cruz de honor de la orden de San Raimundo de Peñafort.
 • Cruz de la Abogacía Catalana otorgada por el Consejo de los colegios de Abogados de Cataluña (2008).
 • Medalla al Trabajo “Presidente Maciá” de la Generalitat de Cataluña (2010).
 • Designado mejor Laboralista del año 2013, por la Asociación española de Abogados Laboralistas)

Publicacions:

“La empresa en la constitución española” (en colaboración).

“Guía práctica del hombre de negocios” (en colaboración).

“Comentarios a la normativa reguladora de la relación laboral especial del personal de alta dirección”.

“Convenios Colectivos, conflictos Colectivos y huelga” (en colaboración).

“¿Cambia la doctrina del tribunal constitucional?”.

“Presente y futuro de los colegios de abogados”.

“El compromiso social de las mutualidades. Economía social y mutualismo “.

“Aproximación al futuro de las relaciones laborales en el s. XXI “(en colaboración).

Jose Mª Antràs Badia

Socio y Presidente del Cons. Adm.

Marc Antràs Puchal

       Soci i Conseller Delegat

Idiomes: Català, Castellà, Anglès i Francès
Formació:
 • Llicenciatura en Dret Universitat de Barcelona promoció (1988-1989).
 • Escola de pràctica jurídica Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (1989-1991)
Incorporació: 1983
Associacions:
 • ICAB( Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Barcelona)
 • FORELAB (Foro Español de Laboralistas)
 • ASNALA (Associación Nacional de Laboralistas)
Posició actual: Soci i Conseller Delegat

Docència:

 • Professor Associat de Llicenciatura de Dret del Treball i Seguretat Social i Diplomatura de Relacions Laborals de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 2011.
 • Assistent habitual als cicles de conferències de l’AULA IUSLABORALISTA de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Marc Antràs Puchal

Soci i Conseller Delegat

Bernat Antràs Puchal

       Soci i Conseller Delegat

Idiomes: Català, Castellà, Anglès i Francès
Formació:
 • Llicenciatura de dret: Universitat de Barcelona (1989)
Incorporació: 1988
Associacions:
 • ICAB( Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Barcelona)
 • FORELAB (Foro Español de Laboralistas)
 • ASNALA (Associació Nacional de Laboralistes)
Posició actual: Soci i Conseller Delegat

Docència:

 • Participant al Congrés U.I.A. Marraqueix (1994)
 • Participant al Congrés U.I.A. London (1996)
 • Participant com a Ponent en el Congrés Anual FBE de Bilbao (2004)
 • Participant en el Congrés anual FBE de Lyon (2005)
 • Participant en el Congreso General de la Abogacía Española 1995 (La Coruña)
 • Participant en el Congreso General de la Abogacía Española 2003 (Salamanca)
 • Conferenciant en Foros Expansión/Wolters Klubert.

Càrrecs, reconeixement i premis:

 • Vicepresident de la Comissió COFCAE de la Fédération des Barreaux de l’Europe (FBE) (2004-2006)
 • Membre del Comitè de Govern del Grup d’Advocats Joves de l’Iltre. Col·legi de Barcelona (1993-1997 i 1999-2001)
 • Cofundador de la Federació d’Advocats Joves de Catalunya (1997)
 • Promotor i co-president del 1er. Congrés d’Advocats Joves de Catalunya – Palamós 1997; redactor de la Ponència sobre La Pasantia.
 • Diputat de la Junta de Govern de l’Iltre. Col·legio d’Advocats de Barcelona (2003-2007)
 • Tresorer de la Junta de Govern de l’Iltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona (2006-2007)
 • Responsable de la Comissió de Prospectives Sòcio-Professionals de l’Iltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona (2003-2006)
 • Membre de la Junta Directiva de la Secció de Dret Laboral del Iltre. Col·legio d’Advocats de Barcelona (1996-2000)
 • Vocal designat per la Comisión de Laboralidad del Consejo General de la Abogacía Española per a la discussió dels textos ministerials sobre la Relació Laboral Especial dels Advocats en despatxos d’Advocats; redactor de esmenes al projecte de reglament.
 • Membre de la Comissió Jurídica del F.C. Barcelona 1995-2000
 • Membre del Consell Professional d’ESADE (des de 2004)

Bernat Antràs Puchal

Soci i Conseller Delegat

Francisco Pertusa Pérez

       Soci i Vocal Consell d' Admin

Formació:
 • Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona (1991).
Incorporació: 2001
Associacions:
 • ICAB( Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Barcelona)
 • FORELAB (Foro Español de Laboralistas)
 • ASNALA (Associació Nacional de Laboralistes)
Posició actual: Soci i Vocal Consell d' Admin

Docència:

Professor associat en l’àrea laboral de la Fundació Emi (Universitat Ramon Llull), any 1996 – 2005.

Càrrecs, reconeixement i premis:

 • Soci del Bufet d’advocats Sánchez Almeida – Velázquez (1990 – 1996).
 • Soci del Bufet d’advocats Agut – Pertusa & Arazuri (1997 – 2000).
 • Auditor Laboral per l’Escola d’Administració d’Empreses de Barcelona

Francisco Pertusa Pérez

Soci i Vocal Consell d' Admin

Ignasi Jaumandreu Ribas

       Soci

Formació:
 • Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona cursos 1980-1981 1985-1986.
 • Màster en Dret Laboral i Seguretat Social.
 • Diplomat en Relacions Laborals.
Incorporació: 2005
Associacions:
 • ICAB (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona)
 • FORELAB (Fòrum Espanyol de Laboralistes)
 • ASNALA (Associació Nacional de Laboralistes)
Posició actual: Soci

Docència:

 • Conferenciant a les jornades sobre “La Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes” a Foment del Treball Nacional (setembre 2007).
 • Participant des de la seva creació dels cursos de l’AULA iuslaboralista de la UAB.
 • Col·laborador habitual a mitjans de comunicació comarcals.

Càrrecs, reconeixement i premis:

Incorporació en pràctiques al despatx Villanueva Advocats des de 1982.

Lletrat director del Departament jurídic laboral d’AIG ASSESSORIA de Granollers des 1990 a 2005.

Membre del Tribunal Laboral de Catalunya com a mediador i conciliador.

Ignasi Jaumandreu Ribas

Soci

Jesús Rubio Arjona

       Soci

Idiomes: Català, Castellà i Anglès
Formació:
 • Llicenciatura de dret: Universitat Pompeu Fabra, promoció 1996 – 2000.
 • Postgrau en Dret del Treball i la Seguretat Social IDEC 2000 – 2001
 • PDD IESE 2012-2013
Incorporació: 2.007
Associacions:
 • ICAB( Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Barcelona)
 • FORELAB (Foro Español de Laboralistas)
 • ASNALA (Associació Nacional de Laboralistes)
Posició actual: Soci

Docència:

Professor associat del Departament de Dret del Treball la Seguretat Social, de la Facultat de

Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona (des del 2004).

Assistència a les XI Jornades de Dret del Treball organitzades per la Universitat Pompeu Fabra y dedicades a la “Llei de conciliació de la vida familiar i laboral” (abril de 2000).

Participació com a docent al Postgrau de Pràctica Jurídica de la Universitat Autònoma de

Barcelona (UAB), en cinc sessions de Dret del Treball que van tenir lloc en els mesos de novembre y desembre de 2000.

Realització d’una comunicació amb el títol “Les facultats de control empresarial i el dret a la intimitat del treballador” (juny 2001).

Conferència sobre els “Aspectos legales del acoso moral” (setembre de 2004).

Conferència sobre les “Modificaciones del E.T. y la L.G.S.S. a partir de la Ley Integral contra la

Violencia de Género” (marzo 2005).

Presentació de la comunicació titulada “Extinció de la relació laboral i maternitat: acomiadament disciplinari, no superació del període de prova i no renovació del contracte temporal”, en les XVII Jornades de Dret Social (març 2006).

Conferència sobre “El sistema de recursos a la L.P.L.”, en el marc del curs de Dret Processal

Laboral organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (maig 2006).

Participació com a docent en el curs sobre “La cotización a la Seguridad Social”, organitzat per la Diputació de Barcelona (juny 2006).

Conferència sobre “La reforma laboral operada por el Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio”,

Consorci de Promoció Econòmica i Turística del Moianès (octubre 2006).

Participació com a docent en el curs de “Relaciones Laborales individuales y colectivas” organitzat pel Centre Internacional de Formació Empresarial i Tecnològica CIDET (juny a novembre de 2006).

Cicle de conferències sobre “El anteproyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo”, Consorci de Promoció Econòmica i Turística del Moianès, (Novembre 2006).

Conferència sobre “La Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres” Foment del Treball Nacional, (Setembre 2007).

Conferència sobre “La capitalización de la prestación por desempleo”, Ajuntament de Manresa, (octubre 2007).

Participació com a docent en el Postgrau de Relacions Laborals, impartint el mòdul “aspectes processals derivats de les relacions laborals: introducció al procediment laboral”, Fundació Universitària del Bages, (març 2008).

Assistència al I Ciclo de Conferencias Aula Iuslaboralista-UAB, organitzat per l’ Àrea de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, (curs 2007-2008).

Conferència sobre “Procediments laborals ordinari i especials, i procediment administratiu laboral”, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, (març 2009).

Assistència al II Cicle de Conferències Aula Iuslaboralista-UAB, Área de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, (curs 2008-2009).

Assistència al III Cicle de Conferències Aula Iuslaboralista-UAB, Área de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, (curso 2009-2010).

Assistència al IV Cicle de Conferències Aula Iuslaboralista-UAB, Área de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, (curso 2010-2011).

Assistència al V Cicle de Conferències Aula Iuslaboralista-UAB, de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, (curso 2011-2012).

Assistència al VI Cicle de Conferències Aula Iuslaboralista-UAB, de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, (curso 2012-2013).

Assistència al VII Cicle de Conferències Aula Iuslaboralista-UAB, de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, (curso 2013-2014).

Assistència a “Las nuevas causas y procedimientos de despido, como consecuencia de la reforma laboral operada por el Real Decreto Ley 3/2012” Foment del Treball Nacional, (març 2012).

Assistència a “El principi de no discriminació en l’àmbit europeu. Especial referencia a la contractació precària.” II Jornada dels gabinets jurídics de CC.OO de Catalunya i de la UGT de Catalunya. Ciutat de la Justicia, (octubre de 2013).

 

Publicacions:

Coautor de “Lesió del dret de llibertat sindical i mecanismes de tutela”, juntament amb PASTOR MARTÍNEZ, ALBERTO, en AA.VV., PÉREZ AMORÓS i SOLÀ MONELLS (dirs.), ESTEBAN LEGARRETA (coord.), “Materiales para el aprendizaje del Derecho del Trabajo”, Bellaterra, octubre 2006, pp 223-228.

Coautor de “La extinción del contrato de trabajo (XVII Jornadas Catalanas de Derecho Social)”, en AA.VV., PÉREZ AMORÓS (dir.), Albacete, diciembre 2006, Ed. Bomarzo.

Autor de “Competencia del Orden Jurisdiccional Social para conocer del despido del Consejero Delegado de dos empresas españolas, filiales de otra radicada en Alemania (STSJ de Catalunya, de 14 de febrero de 2008, nº de Recurso 7794/2007)” i“La paralización de los salarios de tramitación mediante la entrega de un cheque bancario por importe de la indemnización correspondiente al despido improcedente (STS de 6 de marzo de 2008, nº 920/2006)” en AA.VV., DEL REY GUANTER (dir.), “Anuario Laboral para abogados 2008” Madrid, Ed. La Ley, (mayo 2009).

Jesús Rubio Arjona

Soci

Emma Gumbert Jordan

       Sòcia

Idiomes: Català , Castellà i Anglès
Formació:
 • Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona (1998)
 • Curs d’Extensió Universitària “Sociedades analizadas desde la perspectiva del derecho mercantil, civil, laboral-seguridad social, penal y contabilidad.” Universitat de Barcelona (UB) (1999)
 • Màster en Tributació i Assessoria Fiscal (CEF) Barcelona.(1999-2001)
 • Curs de comptabilitat avançada (CEF) Barcelona. (2002)
 • Curs sobre la Nova Llei Concursal. Il•lustre Col•legi de Titulats Mercantils de Girona.(2003-2004).
 • Curs sobre Gestió dels Recursos Humans a l’Administració Pública. International Faculty for Executives. (2008)
 • Curs de compensació integral. EADA (2014)
 • Cursos d’ extensió Univeritària
Incorporació: Gener de 2010
Posició actual: Sòcia

Docència:

 • Participació en qualitat de col·laboradora docent en el Seminari Introducción Práctica al Derecho Laboral a la Facultat de Dret de Esade (Curs 07/08 i 09/10)
 • Participació com a ponent a la Jornada sobre la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció per a l’Associació de Constructors de les Illes Canàries. (2007)
 • Participació com a docent en el Curs monogràfic sobre treballadors estrangers i desplaçats (aspectes fiscals, laborals i mercantils), impartició de la sessió sobre aspectes jurídics laborals en les expatriacions. Centro de Estudios Financieros (CEF). (2008)
 • Participació com a docent en el Curs Monogràfic sobre aspectes laborals de la subcontractació: control i gestió, dirigit a les empreses associades a ADEMI (Asociación Española de Montaje e Instalaciones). (2008)
 • Participació com a docent en el Curs d’especialització de dret Laboral dins del Màster en Dret de ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía) (Curs 2013 y Curs 2014.
 • Participació com a docent al Màster de Dret Laboral de l’Il·lustre Col·legi de l’advocacia de Barcelona en els cursos 2015 i 2016.
 • Participació com a docent al Màster de Dret Laboral de la Universitat de Barcelona a l’any 2016.

Càrrecs, reconeixement i premis:

 • Diputada de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Emma Gumbert Jordan

Sòcia

Victor Antràs Rubio

       Soci

Idiomes: Català, Castellà, Angles i Portuguès ( bàsic)
Formació:
 • Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona ( 2010).
 • Màster en Pràctica Jurídica en l’ Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Barcelona. Especialitat en Dret Laboral i Dret Administratiu (2011).
Incorporació: 2009
Associacions:
 • FORELAB (Foro Español de Laboralistas)
 • ASNALA (Asociación Nacional de Laboralistas)
 • AIJA ( Asociación Internacional de Jóvenes Abogados)
Posició actual: Soci

Docència:

2013- Participant del XIV Congres Nacional d’ ASNALA (Asociación Nacional de Laboralistas). (A Coruña).

2013- Participant del VII Cicle de Conferencies de l’ Aula Iuslaboralista de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria de Dret Laboral i Seguretat Social.

2012- Participant del XIII Congres Nacional ASNALA (Asociación Nacional de Laboralistas). (Tarragona).

2012- Participant del VI Cicle de conferències del Aula Iuslaboralista de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria de Dret Laboral i Seguretat Social.

2011- Universitat Abat Oliva CEU. Curs: Dret Laboral: debats actuals i tendències.

2011- Aula Iuslaboralista- UAB. IV Ciclo de conferències sobre Dret Laboral i Seguretat Social. U.A.B.

Victor Antràs Rubio

Soci

Alberto Ruiz Bueno

       Soci

Idiomes: Català, Castellà i Anglès
Formació:
 • Llicenciat en Dret l‘any 2003 per la Universitat Pompeu Fabra
 • Curs de Procediment Laboral impartit per l’ICAB (Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona) (60 hores) (Any 2004)
 • Curs sobre la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social impartit per IURIS Aula de Formació (Abat Oliva) (Novembre 2011)
Incorporació: Gener del 2012
Posició actual: Soci

Docència:

 • Participant habitual a les Jornades Formatives en matèria laboral impartides per l’Il.lustre
 • Col.legi d’Advocats de Barcelona i l’Il.lustre Col.legi de Graduats Socials de Barcelona.
 • Participant al XXII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS), maig de 2012 (San Sebastián)
 • Participant al XIII Congreso Nacional de ASNALA (Associación Nacional de Laboralistas), novembre de 2012 (Tarragona)
 • Participant al XIV Congreso Nacional de ASNALA (Associación Nacional de Laboralistas), octubre de 2013 (A Coruña)
 • Participant a la Jornada sobre Retribución Variable organitzada per Lefebvre-El Derecho, juny de 2014 (Madrid)
 • Participant habitual a les Jornades Anuals organitzades pel Fòrum de Relacions Laborals de ESADE
 • Participant al VI Cicle de Conferències de l’Aula Iuslaboralista de la Universitat Autònoma de
 • Barcelona (UAB), sobre Dret Laboral i Seguretat Social (2012-2013)
 • Participant al VII Cicle de Conferències de l’Aula Iuslaboralista de la Universitat Autònoma de
 • Barcelona (UAB), sobre Dret Laboral i Seguretat Social (2013-2014)

Alberto Ruiz Bueno

Soci

David Agustí Esmerats

       Soci

Idiomes: Català, Castellà i Anglès
Formació:
 • Llicenciatura en Dret a la Universitat Pompeu Fabra (promoció 2007/08-2010/11)
 • Màster en Advocacia a l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra (promoció 2011/12)
Incorporació: 2.012
Associacions:
 • ICAB( Il.lustre Col.legi d’ advocats de Barcelona)
 • FORELAB(Foro Español de Laboralistas)
 • ASNALA(Associació Nacional de Laboralistes)
 • AIJA ( Associació Internacional de Joves Advocats)
Posició actual: Soci

Docència:

 • Participant al XXII Congrés Nacional de Dret del Treball i de la Seguretat Social (AEDTSS), maig de 2012 (San Sebastián)
 • Participant al XIII Congrés Nacional d’ASNALA (Associació Nacional de Laboralistes), novembre de 2012 (Tarragona)
 • Participant al XIV Congrés Nacional d’ASNALA (Associació Nacional de Laboralistes), octubre de 2013 (A Coruña)
 • Participant habitual a les Jornades anuals organitzades pel Fòrum de Relacions Laborals de ESADE
 • Participant al VII Cicle de Conferències de l’Aula Iuslaboralista de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre Dret Laboral i Seguretat Social
 • Participant a la Jornada Formativa “Retribución Variable”, organitzada per Grupo Francis Lefebvre i ASNALA, juny 2014

David Agustí Esmerats

Soci

Eva Muñoz Climent

       Sòcia

Idiomes: Català , Castellà i Anglès
Formació:
 • Llicenciada en Dret per la Universitat de Valencia. (1997)
 • Curs d’ Adaptació Pedagògica per la Universitat de Valencia. ( 2000)
 • Postgrau en Dret del Treball i en Seguretat Social per la Universitat de València.(2000)
 • Títol de Tècnic Superior de Riscos Laborals. (2007)
Incorporació: Octubre 2014
Associacions:
 • ICAV( Il·lustre Col·legi d’ Advocats de València)
 • FORELAB (Foro Español de Laboralistas)
 • ASNALA (Associació Nacional de Laboralistes)
Posició actual: Sòcia

Docència:

 • Professora Associada en Dret del treball i Seguretat Social del MÀSTER en FARMACIA (Barcelona).
 • Professora Associada de la Universitat Autònoma de Barcelona, impartint classes en Dret del
 • Treball i Seguretat Social i Ciències del Treball.
 • Xerrades a l’ Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Barcelona
 • Classes de Dret del Treball en la Universitat Central de Barcelona

Càrrecs, reconeixement i premis:

 • CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Barcelona (Desembre 2007/Octubre2014) Advocada Laboralista.
 • CATALUNYA BANC, S.A Barcelona (2006/2007) Advocada Laboralista.
 • ROCA JUNYENT, ADVOCATS. Barcelona(2003/2006) Advocada Laboralista.
 • GARRIGUES. Barcelona (2000/2003) Advocada Laboralista.

Eva Muñoz Climent

Sòcia

Miquel Queralt Cabeza

       Socio

Idiomes: Català, Castellà i Anglès
Formació:
 • Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Màster en especialització de mercats financers
Incorporació: Mayo 2017
Associacions:

Il·lustre Colegi d’Advocats de Barcelona (ICAB)

FORELAB

ASNALA

Posició actual: Socio

Docència:

 • Professor de Màster de Dret de l’empresa (ESADE)

Càrrecs, reconeixement i premis:

 • Cap de Relacions Laborals a Caixa Catalunya (1995-1999).
 • Soci a Rodés y Sala (1996-2009).
 • Soci a Gómez-Acebo y pombo (2009-2013).
 • Soci a Price Waterhouse & Coopers (2013-2017).
 • Destacat a Legal 500 i Chambers (des de 2010)

Miquel Queralt Cabeza

Socio

Fernando Urzaiz López

       Advocat

Idiomes: Català, Castellà i Anglès
Formació:
 • Grau en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (promoció 2011-2015)
 • Màster d’accés a l’Advocacia por la Universitat Pompeu Fabra- Barcelona School of Management, especialitat en dret laboral. (promoció 2014-2016)
 • Diploma en Postgrado en Derecho de la Seguridad Social por Barcelona School of Management (Universitat Pompeu Fabra)
Incorporació: Octubre 2015
Posició actual: Advocat

Fernando Urzaiz López

Advocat

Estefania Puig García

       Advocada

Idiomes: Català, Castellà i Anglès
Formació:
 • Grau en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (promoció 2010-2014)
 • Doble titulació de Máster d’accés a l’Advocacia  i de Direcció de Recursos Humans per el CEF (promoció 2014-2016)
Incorporació: Febrero 2016
Associacions:

ICAB

Posició actual: Advocada

Estefania Puig García

Advocada