Bernat Antràs ponencia en la II JORNADA ASNALA- FORELAB

Bernat Antràs ha intervenido como ponente a la II JORNADA ASNALA- FORELAB  en Barcelona.