Emma Gumbert.Esmorzar Formatiu.

FOTO

Esmorzar Formatiu al Bufet Antràs a càrrec de la lletrada Emma Gumbert  que ha parlat sobre les RETRIBUCIONS  i les seves respostes als reptes actuals de les organitzacions.

PROGRAMA:

RETRIBUCIÓ:
Respostes als reptes actuals de les organitzacions

Barcelona, 12 de Febrer de 2015 (9.15h)

Presentació:

Després dels darrers anys marcats per la crisi econòmica, que tanta incidència ha tingut a l’entorn laboral de les empreses, el disseny de polítiques retributives s’ha erigit com una eina que marca la diferència i és clau per la gestió de les organitzacions, aportant flexibilitat , productivitat i competitivitat.
Programa:

9.15 Presentació

9.20  RETRIBUCIÓ: Respostes als reptes actuals de les organitzacions
         Emma Gumbert Jordan. Sòcia del Bufet Antràs Advocats Associats S.L.P.

Introducció: Per què retribució? Inversió i valor afegit.

Compensació integral: Construcció d’ estructures salarials, retribució  variable,retribució en espècie i retribució emocional.

Accions de retribució: Anàlisi i diagnòstic, disseny i implantació.

Eines legals per gestionar la retribució.

10:00 Col.loqui

10:30  Esmorzar/Fi Jornada