Newsletters 2016Newsletter Gener 2016 CAT

Informacions Laborals

01/2016

Salari mínim i revalorització de pensions per al 2016.

Informacions Laborals

Newsletter febrer 2016 CAT

Informacions Laborals

02/2016

La fiscalitat dels rendiments del treball irregulars no derivats de l’extinció de la relació laboral.

Newsletter marcc 2016 CAT

Informacions Laborals

03/2016

Jubilació parcial i concentració de la prestació de serveis del treballador rellevat.

Newsletter abril 2016 CAT

Informacions Laborals

04/2016

El Conveni Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall.

Newsletter maig 2016 CAT

Informacions Laborals

05/2016

La necessitat de registrar la jornada diària dels treballadors. Obligació legal i infracció administrativa.

Newsletter juny 2016 CAT

Informacions Laborals

06/2016

Àmbit de constitució (i de compliment dels requisits) dels òrgans de representació sindical

Newsletter juliol 2016 CAT

Informacions Laborals

7/2016

El canvi d’empresa en l’execució de contractes i altres tipus de contracte de col·laboració empresarial. El marc normatiu regulador dels seus efectes juridicolaborals

Newsletter Setembre 2016 CAT

Informacions Laborals

8/2016

La modificació del RD 1561/1995 sobre jornades especials de treball, en matèria de treball nocturn: un canvi necessari però limitat.

Newsletter octubre 2016 CAT

Informacions Laborals

9/2016

Les STJUE del 14 de setembre de 2016: moltes preguntes, algunes respostes i una única certesa: la inadequació del marc jurídic espanyol de la contractació temporal.

Newsletter novembre 2016 CAT

Informacions Laborals

10/2016

Successió d’empresa i reversió de l’activitat prèviament descentralitzada.

Newsletter diciembre 2016 CAT

Informacions Laborals

11/2016

Un 75 aniversari que acaba. Un any nou que comença.