Newsletters 2017Newsletter Gener 2017 CAT

Informacions Laborals

1/2017

Proposta de modificació de l’art. 42 de l’Estatut dels Treballadors, en relació amb les condicions laborals dels treballadors subcontractats.

Newsletter Gener 2017 CAT

Informacions Laborals

02/2017

Indústria 4.0, “no estem davant una època de canvis, sinó davant un canvi d’època”.

Newsletter marzo 2017 CAT

Informacions Laborals

03/17

El mocador islàmic, el seu ús a l’empresa.

Newsletter extraordinari abril-page-001

Informacions Laborals Extraordinaries

4/17

El registre de la jornada diària: nova sentencia. No existeix obligació legal de registrar la jornada diària de treball.

Newsletter Abril 2017 CAT

Informacions Laborals

04/17

Reial decret 231/2017, del 10 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral

Newsletter maig 2017 CAT

Informacions Laborals

05/17

El Tribunal Suprem confirma l’absència de l’obligatorietat de registrar diàriament la jornada ordinària de treball i la Inspecció modifica el seu criteri.

Newsletter Juny 2017 CAT

Informacions Laborals

06/17

Els codis de conducta, quan la necessitat es converteix en virtut, i aquesta, en un excés.

Newsletter julio 2017 CAT

Informacions Laborals

07/17

Els continguts laborals i de Seguretat Social més destacats de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017.

Newsletter agosto 2017 CAT

Informacions Laborals

08/17

Economia col·laborativa i bases per a una futura regulació en l’àmbit europeu

Newsletter Setembre 2017 CAT

Informacions Laborals

09/17

La baixa paternal, un permís en procés d’ampliació.

Newsletter octubre 2017 CAT

Informacions Laborals

10/17

Novetats en la normativa del treball autònom.

Newsletter N 2017 CAT

Informacions Laborals

11/17

Aspectes laborals de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Newsletter desembre 2017 CAT

Informacions Laborals

12/17

Modificació i inaplicació del conveni col•lectiu. La irrellevància de l’entitat modificativa.