Newsletters 2019Newsletter Gener 2019 CAT

Informacions Laborals

Extraordinari 01/2019

Les novetats més destacades del important Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revalorarització de les pensions públiques i altres mesures urgents en materia social, laboral i de treball..

Newsletter enero 2019 CAT

Informacions Laborals

01/2019

Proposta de Directiva relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors.

Newsletter febrebo 2019 CAT

Informacions Laborals

02/2019

El 8 de març, Dia de la Dona Treballadora i convocatòria de vaga.

Newsletter-Marzo-2019-ESP

Informacions Laborals

Extra 03/2019

Especial decretos marzo

Newsletter Març 2019 CAT

Informacions Laborals

03/2019

Llei de secrets industrials.

Newsletter abril 2019 CAT

Informacions Laborals

04/2019

Convalidacions dels “Decrets socials”.

Newsletter Maig 2019 CAT

Informacions Laborals

05/2019

Dues noves propostes de Directives del Parlament Europeu i del Consell: la relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i la relativa a unes condicions laborals transparents i previsibles a la Unió Europea.

Newsletter Juny 2019 CAT

Informacions Laborals

06/2019

L’obligació de registrar la jornada diària.

Newsletter julliol 2019 CAT

Informacions Laborals

07/2019

La gestió del temps de treball. Excessos i defectes en la realització de la jornada.

Newsletter Agost 2019 CAT

Informacions Laborals

08/2019

Bossa d’hores i distribució irregular de la jornada.

Newsletter Septembre 2019 CAT

Informacions Laborals

09/2019

El canvi de conveni aplicable

Newsletter octubre 2019 CAT

Informacions Laborals

10/2019

La utilització de càmeres de vídeo al centre de treball com a mecanisme de control.

Newsletter Novembre 2019 CAT

Informacions Laborals

11/2019

El retorn de la jubilació forçosa.

Newsletter Decembre 2019 CAT-1

Informacions Laborals

12/2019

A propòsit dels permisos retribuïts.