Newslettersimagen 2

Informacions Laborals

Gener 2015

Ultraactivitat. L’esperada sentència del Tribunal Suprem.

imagen 3

Informacions Laborals

Febrer 2015

STS de 22 de desembre de 2014. Una ultraactividad encare activa i amb moltes qüestions pendents.

imagen 3

Informacions Laborals

Març 2015

Un nou incentiu per a la contractació indefinida

Newsletter abril 2015 CAT

Informacions Laborals

Abril 2015

El Reial decret llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació.

newsletter maig CAT

Informacions Laborals

Maig 2015

Apunts en matèria de contractació temporal. A propòsit del criteri tècnic de la ITSS.

Newsletter junio 2015 CAT

Informacions Laborals

Juny 2015

Apunts en matèria de contractació temporal. A propòsit del Criteri tècnic de la ITSS (i II).

Newsletter Juliol 2015 CAT

Informacions Laborals

Juliol 2015

Acomiadament col·lectiu i afectació de treballadors d’edat avançada

Newsletter agost 2015 CAT

Informacions Laborals

Agost 2015

La determinació del conveni col·lectiu aplicable

Newsletter septiembre 2015 CAT

Informacions Laborals

Setembre 2015

Les comissions “ad hoc” i les comissions paritàries dels convenis col·lectius com a òrgans de consulta i negociació.

Newsletter octubre 2015 CAT

Informacions Laborals

Octubre 2015

Un nou model de formació professional. La Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral (BOE de 10 de setembre de 2015).

Newsletter noviembre 2015 ESP

Informacions Laborals

Novembre 2015

Nous textos refosos de l'Estatut dels Treballadors, de la Llei General de la Seguretat Social i de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Una refosa de normes sense grans canvis.

Newsletter desembre 2015 CAT

Informacions Laborals

Desembre 2015

La modificació de les condicions regulades pel conveni col·lectiu aplicables a l’empresa.